Val 2019

I 2019 skal det gjennomførast kommunestyre- og fylkestingsval. Den offisielle valdagen er måndag 9.september 2019.

Val til kommunestyre-og fylkesting 2019

Valet i 2019 skal gjennomførast som om Sunnfjord kommune allereie er sett i drift.  Alle som røyster ved valet i 2019 skal velje representantar til kommunestyret i Sunnfjord kommune som trer i kraft 1. januar 2020.

Det skal veljast 45 representantar frå dei forskjellige partia til det nye kommunestyret.

Du avgjer sjølv om du vil røyste ved både kommunestyrevalet og fylkestingsvalet, eller om du vil stemme berre til det eine valet. Du kan berre røyste ein gong.
Du vil finne stemmesetlar til begge vala i valavlukket.

Sidan den nye kommunen skal nytte elektronisk manntal, kan veljarane stemme der dei vil i kommunen, òg på valdagen.

Døme: Er du folkeregistrert i Naustdal kan du stemme ved alle lokale med førehandsrøysting i nye Sunnfjord kommune før valet, og i alle dei 12 stemmekretsane på valdagen.

VALSTYRET

Fellesnemnda har oppnemnd desse til å vere valstyret:

Olve Grotle (H), Førde leiar
Kari Birkeland (Sp), Gaular, nestleiar
Håkon Myrvang (Ap), Naustdal
Kari Valle (Ap), Førde
Oddmund Klakegg (Sp), Jølster
Mathias Råheim (H), Gaular
Jakob Andre Sandal (SV), Jølster
Åsmund Berthelsen (SV), Naustdal
Gunn Merete Paulsen (V), Førde
Norunn Lunde Furnes (KrF), Gaular

Møteplan for valstyret med oversikt over saker og vedtak finn du HER

Tidlegstemming - førehandstemming

Tidleg førehandstemming er frå 1. juli og ordinær førehandstemming innanriks er i perioden 10. august – 6. september 2019.

Førehandstemming utanriks er i perioden 1. juli – 30. august 2019.

Du kan førehandsrøyste i alle kommunar i landet. Det skal vere lett å finne ein eigna stemmestad i heile perioden.

Oversikt over alle stemmestadane kjem på valglokaler.no, og blir òg annonsert i andre mediekanalar.

Her kjem meir informasjon om førehandsrøysting i Sunnfjord.

Lister og listeforslag

Kvar og når kan eg stemme på valdagen?

Informasjon kjem her

Ofte stilte spørsmål om val