Politisk organisering

Korleis skal det politiske systemet i Sunnfjord kommune sjå ut?

Politisk prosjektgruppe for politisk organisering skal utarbeide framlegg til politisk hovudstruktur, politisk delegeringsreglement og andre politiske reglement.

Prosjektgruppa sine medlem sit i fellesnemnda. Sjå referat frå møta i prosjektet.

Vegen til Sunnfjord Kommune

Organisering

Åsmund Berthelsen (SV), Naustdal (leiar)
Håkon Myrvang (Ap), Naustdal
Kari Valle (Ap), Førde
Kari Iren Birkeland (Sp), Gaular
Oddmund Klakegg (Sp), Jølster
Mathias Råheim (H), Gaular
Olve Grotle (H), Førde
Norunn Lunde Furnes (KrF), Gaular
Gunn Merete Paulsen (V), Førde

Mandat

Prosjektgruppa for politisk organisering vart nemnt opp i fellesnemnda sitt møte 18.10.2017. Prosjektet skal utarbeide framlegg til politisk hovudstruktur, delegeringsreglement, reglement for dei politiske utvala og ordføraren og reglement for godtgjersle til dei folkevalde.

Politisk delegeringsreglement

Framlegg til politisk delegeringsreglement må vere ferdig innan 31.12.2018

Reglement for utval og ordførar

Framlegg til reglement for utval og ordførar må vere ferdig innan 31.12.2018.

Reglement for godtgjersle

Framlegg til reglement for godtgjersle til dei folkevalde må vere ferdig innan 31.12.2018.