Politiske prosjekt

Arbeidet fram til ny kommune i 2020 er organisert i ulike prosjekt – nokre politiske og nokre administrative. Det er oppretta fire politiske prosjekt. Medlemmar og leiar i gruppa sit i fellesnemnda.

Sjå møteplan

Aktuelt tilknytt politiske prosjekt

Politisk organisering av Sunnfjord kommune

Fellesnemnda har oppretta ei politiskgruppe som arbeider med politisk organisering i Sunnfjord  kommune.  Åsmund Berthelsen er leiar for gruppa og presenterte for fellesnemnda gruppa sitt arbeid så langt.

Rapportar tettstadutvikling

Tettstadutviklingsprosjektet er ein del av utviklingsprogrammet for byregionarsom er ein del av Kommunal-og moderniseringsdepartementet (KMD) sitt arbeid for å legge til rette for positiv utvikling i byregionar.

Teiknekonkurranse kommunevåpen

Kommunane Gaular, Naustdal, Jølster og Førde vert Sunnfjord kommune frå 1. januar 2020. No startar arbeidet med å utforme kommunevåpenet til den nye kommunen.

Vi inviterer derfor alle som har idear til å sende inn forslag innan 1.mai 2018. Saman med teikninga skriv du ei kort skildring av idéen bak kommunevåpenet du har laga.

Vi håpar på stort engasjement blant innbyggjarar, tilsette, skular, barnehagar, næringsliv, lag, organisasjonar og alle andre som har gode idear.