Gruppe

Parti

Søk

Bilete av Veronica Jamaris Huus
Veronica Jamaris Huus
Hovudverneombod
Førde kommune
Bilete av Marit Solheim
Marit Solheim
Hovudtillitsvalt YS
Førde kommune
Bilete av Øystein Høyvik
Øystein Høyvik
Prosjektkoordinator og einingsleiar fagutvikling
Sunnfjord kommune
Bilete av Torill Anita Segtnan
Torill Anita Segtnan
Hovudtillitsvalt Akademikerne
Førde kommune
Bilete av Stian Jakobsen
Stian Jakobsen
Hovudtillitsvalt Unio
Førde Kommune
Bilete av Elin Kjøsnes Enebakk
Elin Kjøsnes Enebakk
Hovudtillitsvalt LO
Jølster kommune
Bilete av Øyvind Bang-Olsen
Øyvind Bang-Olsen
Kommunalsjef teknisk og miljø
Sunnfjord kommune
Bilete av Ellen Jensen
Ellen Jensen
Einingsleiar service
Sunnfjord kommune
Bilete av Atle Fasteland
Atle Fasteland
Kommunalsjef skule
Sunnfjord kommune
Bilete av Ole John Østenstad
Ole John Østenstad
Kommunedirektør Sunnfjord kommune