Gruppe

Parti

Søk

Bilete av Kari Naustdal
Kari Naustdal
Einingsleiar Halbrend barnehage
Sunnfjord kommune
Bilete av Camilla Søvig
Camilla Søvig
Einingsleiar Førde ressurssenter
Sunnfjord kommune
Bilete av Anette Varlid
Anette Varlid
Einingsleiar Sunde barnehage
Sunnfjord kommune
Bilete av Anita Sunnarvik
Anita Sunnarvik
Einingsleiar Naustdal bu- og miljøteneste
Sunnfjord kommune
Bilete av Mona Kidøy Svalheim
Mona Kidøy Svalheim
Einingsleiar Naustdal heimetenester
Sunnfjord kommune
Bilete av Heidi Husetuft Flatjord
Heidi Husetuft Flatjord
Einingsleiar Skei heimetenester
Sunnfjord kommune
Bilete av Finn Ove Arnes
Finn Ove Arnes
Einingsleiar Vassenden heimetenester
Sunnfjord kommune
Bilete av Therese Brakestad
Therese Brakestad
Einingsleiar Sande heimetenester
Sunnfjord kommune
Bilete av Gry Aalnes
Gry Aalnes
Einingsleiar tildelingstnesta
Sunnfjord kommune
Bilete av Camilla Stein
Camilla Stein
Einingsleiar Førde heimetenester, sone1
Sunnfjord kommune
Bilete av Tore Eide
Tore Eide
Einingsleiar butiltak psykisk helse
Sunnfjord kommune
Bilete av Harald B. Reite
Harald B. Reite
Einingsleiar bu- og avlastningstenesta
Sunnfjord kommune
Bilete av Erik Øksenberg Wold
Erik Øksenberg Wold
Einingsleiar Førde bu- og miljøteneste, sone1
Sunnfjord kommune
Bilete av Wenche Farsund
Wenche Farsund
Einingsleiar Skei omsorgssenter
Sunnfjord kommune
Bilete av Gunn Beathe Bruland
Gunn Beathe Bruland
Einingsleiar Førde omsorgssenter - korttid
Sunnfjord kommune
Bilete av Una Holmelid
Una Holmelid
Einingsleiar Førde omsorgssenter - langtid
Sunnfjord kommune
Bilete av Gunnvor Hjelkrem
Gunnvor Hjelkrem
Einingsleiar Førde omsorgssenter - skjerma
Sunnfjord kommune
Bilete av Magne Berg
Magne Berg
Einingsleiar NAV
Sunnfjord kommune
Bilete av Knut Erik Folland
Knut Erik Folland
Einingsleiar legetenesta
Sunnfjord kommune
Bilete av Magni Håvardstun
Magni Håvardstun
Einingsleiar helsestasjonen
Sunnfjord kommune
Bilete av Ove Mjåtveit
Ove Mjåtveit
Einingsleiar barnevernstenesta
Sunnfjord kommune
Bilete av Bernard Øberg
Bernard Øberg
Einingsleiar brann og redning
Sunnfjord kommune
Bilete av Leif Halvor Kårstad
Leif Halvor Kårstad
Einingsleiar teknisk drift
Sunnfjord kommune
Bilete av Ellen Bijsterbosch
Ellen Bijsterbosch
Einingsleiar forvaltning, drift og vedlikehald eigedom
Sunnfjord kommune
Bilete av Odd Harry Strømsli
Odd Harry Strømsli
Einingsleiar areal og byggesak
Sunnfjord kommune
Bilete av Trude Skarvatun
Trude Skarvatun
Rektor kulturskule
Sunnfjord kommune
Bilete av Johan Bengtsson
Johan Bengtsson
Einingsleiar kultur og ungdom
Sunnfjord kommune
Bilete av Asbjørn Knapstad
Asbjørn Knapstad
Einingsleiar PPT
Sunnfjord kommune
Bilete av Aud Sletteland Soleim
Aud Sletteland Soleim
Rektor Førde norsksenter
Sunnfjord kommune
Bilete av Helga Langeland Sæbø
Helga Langeland Sæbø
Rektor Vevring skule og barnehage
Sunnfjord kommune
Bilete av Gunn Marit Haugsbø
Gunn Marit Haugsbø
Rektor Naustdal skule
Sunnfjord kommune
Bilete av Annette Dale Natås
Annette Dale Natås
Rektor Skei skule
Sunnfjord kommune
Bilete av Anne Cecilie Kapstad
Anne Cecilie Kapstad
Rektor Vassenden skule
Sunnfjord kommune
Kirsten Råheim har ikkje bilete
Kirsten Råheim
Rektor Bygstad skule
Sunnfjord kommune
Bilete av Rune Kvammen
Rune Kvammen
Rektor Sande skule
Sunnfjord kommune
Bilete av Jorunn Hope
Jorunn Hope
Rektor Viksdalen skule
Sunnfjord kommune
Bilete av Hallgeir Hamre
Hallgeir Hamre
Rektor Førde ungdomsskule
Sunnfjord kommune
Bilete av Per Inge Seime
Per Inge Seime
Rektor Flatene skule
Sunnfjord kommune
Bilete av Turid Irene Hatlem
Turid Irene Hatlem
Rektor Slåtten skule
Sunnfjord kommune
Bilete av Lilly Grøneng
Lilly Grøneng
Rektor Frøysland skule
Sunnfjord kommune
Bilete av Synneve B. Reiakvam
Synneve B. Reiakvam
Rektor Holsen skule
Sunnfjord kommune
Bilete av Anne K.F. Midtbø
Anne K.F. Midtbø
Rektor Sunde skule
Sunnfjord kommune
Bilete av Britt Nesbø Solheim
Britt Nesbø Solheim
Rektor Karstad skule og barnehage
Sunnfjord kommune
Bilete av Åge  A. Stafsnes
Åge A. Stafsnes
Rektor Halbrend skule
Sunnfjord kommune
Therese Helland har ikkje bilete
Therese Helland
Rektor Førde barneskule
Sunnfjord kommune
Bilete av Bodil Flaten Espeseth
Bodil Flaten Espeseth
Einingsleiar Viksdalen barnehage
Sunnfjord kommune
Bilete av Anne Jorunn Fauske
Anne Jorunn Fauske
Einingsleiar Bygstad barnehage
Sunnfjord kommune
Bilete av Kirsten Kongsvik
Kirsten Kongsvik
Einingsleiar Lunden barnehage
Sunnfjord kommune
Bilete av Mona Skaiå Årdalsbakke
Mona Skaiå Årdalsbakke
Einingsleiar Skei barnehage
Sunnfjord kommune
Bilete av Hege Kjeilen
Hege Kjeilen
Einingsleiar Langhaugane barnehage
Sunnfjord kommune
Bilete av Jorunn L. Kleiven
Jorunn L. Kleiven
Einingsleiar Ytre Hafstad barnehage
Sunnfjord kommune
Bilete av Tone Listau
Tone Listau
Einingsleiar Nærleiken barnehage
Sunnfjord kommune
Bilete av Anita B. Indrebø
Anita B. Indrebø
Einingsleiar Hatlehaugen barnehage
Sunnfjord kommune
Bilete av Elin Røyseth
Elin Røyseth
Einingsleiar Tusenfryd barnehage
Sunnfjord kommune
Bilete av Sissel Elin Årdal
Sissel Elin Årdal
EiningsleiarVieåsen barnehage
Sunnfjord kommune
Bilete av Elin Hagen
Elin Hagen
Einingsleiar Solsida barnehage
Sunnfjord kommune
Bilete av Ann Renate Helgås
Ann Renate Helgås
Einingsleiar Vie barnehage
Sunnfjord kommune
Bilete av Kari Naustdal
Kari Naustdal
Einingsleiar Halbrend barnehage
Sunnfjord kommune
Bilete av Gudbjørg Gunnarsdottir
Gudbjørg Gunnarsdottir
Einingsleiar Slåttebakkane barnehage
Sunnfjord kommune
Bilete av Åge Klausen
Åge Klausen
Stabsleiar SYSIKT
Sunnfjord kommune
Bilete av Jan Birger Moe
Jan Birger Moe
Einingsleiar personal
Sunnfjord kommune
Bilete av Bjørnar Karlsen
Bjørnar Karlsen
Kommuneadvokaten
Sunnfjord kommune
Bilete av Terje Guddal
Terje Guddal
Einingsleiar rekneskap og skatt
Sunnfjord kommune
Bilete av Anne-Grete Nøttingsnes Rognsøy
Anne-Grete Nøttingsnes Rognsøy
Einingsleiar idrett og friluftsliv
Sunnfjord kommune
Bilete av Veronica Jamaris Huus
Veronica Jamaris Huus
Hovudverneombod
Førde kommune
Bilete av Kurt Even Andersen
Kurt Even Andersen
Kommunalsjef helse og sosial
Sunnfjord kommune
Bilete av Kirstin Bruland
Kirstin Bruland
Kommunalsjef omsorg
Sunnfjord kommune
Bilete av Trond Ueland
Trond Ueland
Einingsleiar næring og samfunnsutvikling
Sunnfjord kommune
Bilete av Anette Sollid
Anette Sollid
Prosjektsekretariat
Sunnfjord kommune
Malin Solheim Moldestad har ikkje bilete
Malin Solheim Moldestad
Utvalssekretær
Sunnfjord kommune
Bilete av Liv Janne Bell Jonstad
Liv Janne Bell Jonstad
Prosjektsekretariat
Sunnfjord kommune
Bilete av Ørjan Stubhaug
Ørjan Stubhaug
Prosjektsekretariat
Sunnfjord kommune
Bilete av Jetvard Kalland
Jetvard Kalland
Prosjektsekretariat
Sunnfjord kommune
Bilete av Marit Solheim
Marit Solheim
Hovudtillitsvalt YS
Førde kommune
Bilete av Øystein Høyvik
Øystein Høyvik
Prosjektkoordinator og einingsleiar fagutvikling
Sunnfjord kommune
Bilete av Torill Anita Segtnan
Torill Anita Segtnan
Hovudtillitsvalt Akademikerne
Førde kommune
Bilete av Stian Jakobsen
Stian Jakobsen
Hovudtillitsvalt Unio
Førde Kommune
Bilete av Elin Kjøsnes Enebakk
Elin Kjøsnes Enebakk
Hovudtillitsvalt LO
Jølster kommune
Bilete av Lise Marie Haugen
Lise Marie Haugen
Assisterande kommunedirektør
Sunnfjord kommune
Bilete av Øyvind Bang-Olsen
Øyvind Bang-Olsen
Kommunalsjef teknisk og miljø
Sunnfjord kommune
Bilete av Ellen Jensen
Ellen Jensen
Einingsleiar service
Sunnfjord kommune
Bilete av Atle Fasteland
Atle Fasteland
Kommunalsjef skule
Sunnfjord kommune
Magny Haugen har ikkje bilete
Magny Haugen
Hovudtillitsvalt LO
Førde kommune
Bilete av Leif Johnny Kvamsdal
Leif Johnny Kvamsdal
Hovudtillitsvalt
Naustdal kommune
Bilete av Joar Helgheim
Joar Helgheim
Hovudtillitsvalt
Jølster kommune
Bilete av Jim Ivar Kalland
Jim Ivar Kalland
Hovudtillitsvalt LO
Naustdal kommune
Eli Fitje har ikkje bilete
Eli Fitje
Hovudtillitsvalt YS
Naustdal kommune
Bilete av Britt Aarbergsbotten
Britt Aarbergsbotten
Hovudtillitsvalt UNIO
Gaular kommune
Bilete av Åsmund Berthelsen
Åsmund Berthelsen
Leiar politisk organisering
Naustdal kommune, Sosialistisk venstreparti
Bilete av Turid Vallestad
Turid Vallestad
Førde kommune, Sosialistisk venstreparti
Bilete av Reidun Støfring
Reidun Støfring
Leiar framtidas lokaldemokrati
Jølster kommune, Senterpartiet
Bilete av Ole Johnny Stubhaug
Ole Johnny Stubhaug
Førde kommune, Senterpartiet
Bilete av Oddmund Klakegg
Oddmund Klakegg
Einingsleiar landbruk og miljø / Ordførar Jølster
Sunnfjord kommune, Senterpartiet
Bilete av Norunn Lunde Furnes
Norunn Lunde Furnes
Gaular kommune, Kristeleg Folkeparti
Bilete av Mathias Råheim
Mathias Råheim
Ordførar
Gaular kommune, Høgre
Bilete av Kari Valle
Kari Valle
Førde Kommune, Arbeiderpartiet
Bilete av Kari Iren Birkeland
Kari Iren Birkeland
Gaular Kommune, Senterpartiet
Bilete av Jakob Andre Sandal
Jakob Andre Sandal
Prosjektleiar IKT og digitalisering / fellesnemnd for Jølster
Sunnfjord kommune , Sosialistisk venstreparti
Bilete av Ivar Svensøy
Ivar Svensøy
Førde kommune, Arbeiderpartiet
Bilete av Håkon Myrvang
Håkon Myrvang
Ordførar
Naustdal kommune, Arbeiderpartiet
Bilete av Gunn Merete Paulsen
Gunn Merete Paulsen
Førde kommune, Venstre
Bilete av Erlend Haugen Herstad
Erlend Haugen Herstad
Naustdal kommune, Senterpartiet
Bilete av Bjørn-Harald Haugsvær
Bjørn-Harald Haugsvær
Leiar kommunalt eigarskap
Førde Kommune, Kristeleg Folkeparti
Bilete av Annlaug Birkeland
Annlaug Birkeland
Naustdal kommune, Arbeiderpartiet
Bilete av Anita Eide Kvamme
Anita Eide Kvamme
Einingsleiar Sande omsorgssenter/ nestleiar fellesnemnda/ leiar symbol og identitet
Gaular kommune, Arbeiderpartiet
Bilete av Anders Kristian Sægrov
Anders Kristian Sægrov
Jølster kommune, Høgre
Bilete av Ole John Østenstad
Ole John Østenstad
Kommunedirektør Sunnfjord kommune
Bilete av Olve Grotle
Olve Grotle
Leiar fellesnemnda
Førde kommune, Høgre