Gruppe

Parti

Søk

Bilete av Veronica Jamaris Huus
Veronica Jamaris Huus
Hovudverneombod
Førde kommune
Bilete av Kurt Even Andersen
Kurt Even Andersen
Kommunalsjef helse
Sunnfjord kommune
Bilete av Kirstin Bruland
Kirstin Bruland
Kommunalsjef omsorg
Sunnfjord kommune
Bilete av Trond Ueland
Trond Ueland
Prosjektleiar kultur
Førde kommune
Bilete av Anette Sollid
Anette Sollid
Prosjektsekretariat
Jølster kommune
Malin Solheim Moldestad har ikkje bilete
Malin Solheim Moldestad
Utvalssekretær
Førde kommune
Bilete av Liv Janne Bell Jonstad
Liv Janne Bell Jonstad
Prosjektsekretariat
Førde kommune
Bilete av Ørjan Stubhaug
Ørjan Stubhaug
Prosjektsekretariat / kommunalsjef
Naustdal kommune
Bilete av Jetvard Kalland
Jetvard Kalland
Prosjektsekretariat
Førde kommune
Bilete av Marit Solheim
Marit Solheim
Hovudtillitsvalt YS
Førde kommune
Bilete av Øystein Høyvik
Øystein Høyvik
Prosjektkoordinator
Førde kommune
Bilete av Torill Anita Segtnan
Torill Anita Segtnan
Hovudtillitsvalt Akademikerne
Førde kommune
Bilete av Stian Jakobsen
Stian Jakobsen
Hovudtillitsvalt Unio
Førde Kommune
Bilete av Elin Kjøsnes Enebakk
Elin Kjøsnes Enebakk
Hovudtillitsvalt LO
Jølster kommune
Bilete av Lise Marie Haugen
Lise Marie Haugen
Assisterande rådmann
Sunnfjord kommune
Bilete av Øyvind Bang-Olsen
Øyvind Bang-Olsen
Kommunalsjef teknisk og miljø
Sunnfjord kommune
Bilete av Ellen Jensen
Ellen Jensen
Rådmann
Jølster kommune
Bilete av Atle Fasteland
Atle Fasteland
Kommunalsjef skule
Sunnfjord kommune
Magny Haugen har ikkje bilete
Magny Haugen
Hovudtillitsvalt LO
Førde kommune
Bilete av Leif Johnny Kvamsdal
Leif Johnny Kvamsdal
Hovudtillitsvalt
Naustdal kommune
Bilete av Joar Helgheim
Joar Helgheim
Hovudtillitsvalt
Jølster kommune
Jim Ivar Kalland har ikkje bilete
Jim Ivar Kalland
Hovudtillitsvalt LO
Naustdal kommune
Eli Fitje har ikkje bilete
Eli Fitje
Hovudtillitsvalt YS
Naustdal kommune
Bilete av Britt Aarbergsbotten
Britt Aarbergsbotten
Hovudtillitsvalt UNIO
Gaular kommune
Bilete av Åsmund Berthelsen
Åsmund Berthelsen
Leiar politisk organisering
Naustdal kommune, Sosialistisk venstreparti
Bilete av Turid Vallestad
Turid Vallestad
Førde kommune, Sosialistisk venstreparti
Bilete av Reidun Støfring
Reidun Støfring
Leiar framtidas lokaldemokrati
Jølster kommune, Senterpartiet
Bilete av Ole Johnny Stubhaug
Ole Johnny Stubhaug
Førde kommune, Senterpartiet
Bilete av Oddmund Klakegg
Oddmund Klakegg
Ordførar
Jølster kommune, Senterpartiet
Bilete av Norunn Lunde Furnes
Norunn Lunde Furnes
Gaular kommune, Kristeleg Folkeparti
Bilete av Mathias Råheim
Mathias Råheim
Ordførar
Gaular kommune, Høgre
Bilete av Kari Valle
Kari Valle
Førde Kommune, Arbeiderpartiet
Bilete av Kari Iren Birkeland
Kari Iren Birkeland
Gaular Kommune, Senterpartiet
Bilete av Jakob Andre Sandal
Jakob Andre Sandal
Jølster kommune, Sosialistisk venstreparti
Bilete av Ivar Svensøy
Ivar Svensøy
Førde kommune, Arbeiderpartiet
Bilete av Håkon Myrvang
Håkon Myrvang
Ordførar
Naustdal kommune, Arbeiderpartiet
Bilete av Gunn Merete Paulsen
Gunn Merete Paulsen
Førde kommune, Venstre
Bilete av Erlend Haugen Herstad
Erlend Haugen Herstad
Naustdal kommune, Senterpartiet
Bilete av Bjørn-Harald Haugsvær
Bjørn-Harald Haugsvær
Leiar kommunalt eigarskap
Førde Kommune, Kristeleg Folkeparti
Bilete av Annlaug Birkeland
Annlaug Birkeland
Naustdal kommune, Arbeiderpartiet
Bilete av Anita Eide Kvamme
Anita Eide Kvamme
Nestleiar fellesnemnda/ leiar symbol og identitet
Gaular kommune, Arbeiderpartiet
Bilete av Anders Kristian Sægrov
Anders Kristian Sægrov
Jølster kommune, Høgre
Bilete av Ole John Østenstad
Ole John Østenstad
Kommunedirektør Sunnfjord kommune
Bilete av Olve Grotle
Olve Grotle
Leiar fellesnemnda
Førde kommune, Høgre