2200 tilsette frå dei fire kommunane vert kollegaer frå 2020 – vi må bli kjent! Vi inviterer derfor til fest for Sunnfjord kommune for alle tilsette i kommunen.

Stad: Førdehuset
Dato: 15. november
Klokka: 18.30.-01.00

Program
18.30 Førdehuset opnar
19.30 Underhaldning:

  • Ordførar og kommunedirektør  ønskjer velkomen
  • Johan Golden – fritt manus
  • Premiere på Sunnfjord sin eigen song
  • Skråblikk frå ulike delar av Sunnfjord
  • Stian Sjursen Takle er konfransier for kvelden

21.00 Mat – tapas
22.00 Mingling, disco og moro
01.00 Arrangement slutt, avgang bussar

Transport
Det blir sett opp gratis buss til og frå arrangementet i Førdehuset. Du må melde deg på busstransport når du melder deg på festen. Dette for at vi skal få bestilt nok bussar.

  • Buss frå Bygstad (barneskulen): kl. 18.30
  • Buss frå Sande (utanfor kommunehuset): kl. 18.30
  • Buss frå Skei (nedanfor kommunehuset) : kl. 18.00
  • Buss frå Vassenden (Spar): kl. 18.30
  • Buss frå Naustdal sentrum (kommunehuset): kl. 18.30

Alle bussane har retur kl. 01.00 frå Førdehuset

Eigenandel
Det er 150 kroner i eigenandel. Du betalar via VIPPS eller til bankonto. Sjå påmeldingsskjema.

Helsing frå Johan Golden

Påmeldingsfrist 1.oktober!