For tilsette

Sunnfjord kommune får omlag 2200 tilsette. Det er mange oppgåver som skal løysast i tida fram til 2020. Prosessane er alt godt i gong på alle nivå. Det er oppretta administrative og politiske prosjekt som vil kartlegge, planlegge og bygge ny kommune. Tillitsvalde er representert i alle administrative prosjekt.

Tillitsvaldte frå hovudsamanslutningane YS, LO, Unio og Akademikerne er medlemmar av adminsitrativ styringsgruppe. Denne måten å organisere medråderett på har vist seg svært konstruktiv. Sjå organisasjonskart.

Det er mykje informasjon som vil kome i tida framover – denne nettsida og gruppa for tilsette på Facebook er nokre av stadane tilsette kan følgje med på arbeidet fram til Sunnfjord kommune.

NB: Det vert nye informasjonsmøter for tilsette 11. og 12. september i Førdehuset kl.18.00 – hald av ein av datoane!

Aktuelt tilknytt tilsette

Sjå video frå informasjonsmøter for tilsette

11. og 12. september inviterte rådmann for Sunnfjord kommune, Ole John Østenstad, til informasjonsmøter for tilsette.