Oppføringer av marit

Nyhendebrev juni 2017

Her finn du nyhendebrev frå prosjektleiar Øystein Høyvik: Ny kommune i indre Sunnfjord – nyhendebrev juni 2017 (PDF)

Dagsorden møte i fellesnemnda 28.06.17

Tidspunkt: Onsdag 28. juni 2017, kl. 09.30 – 11.30 Stad: Scandic Sunnfjord Hotel & Spa Dagsorden: Roller, kulturbygging med meir v/Tina Skarheim, KS Konstituering Orientering om innhald i styringsdokument – vedtak om oversending til drøfting med HTV mv Prosjektleiing kyrkja Fastsette kven som skal vere prosjektleiar fram til ny rådmann er tilsett Oppretting av sekretariat […]

Dagsorden møte i prosjektgruppa 23.06.17

Tidspunkt: Fredag 23.06.17 kl 08.30 -13.30 (truleg ferdig før) Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen Dagsorden: 1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 09.06.17 2. Oppfølging felles kommunestyremøte 21.06.17 – oversending til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 3. Oppsummering møte med kommunalsjefar mv 22.06.17 4. Møte med personalnettverket a. Kort gjennomgang av utarbeidd oversikt b. […]

Dagsorden møte i styringsgruppa 21.06.17

Tidspunkt: Onsdag 21.06.17, etter ev. kommunevise kommunestyremøte Stad: Thon Hotel Jølster 1. Ang. godkjenning av referat frå møte i styringsgruppa 16.06.17 2. Oppsummering og ev. oppfølging av møte 21.06.17 3. Prosjektrapport og –rekneskap 4. Eventuelt

Dagsorden møte i prosjektgruppa 16.06.17

Tidspunkt: Fredag 16.06.17 kl 11.00 -13.00 Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen 4. etasje 1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte i styringsgruppa 05.05.17 2. Ev. spørsmål knytt til referat frå møte i prosjektgruppa 19.05.17, 02.06.17 og 09.06.17 3. Kort om status i arbeidet til prosjektgruppa v/ Øystein Høyvik 4. Etablering av prosjektsekretariat v/ Øystein […]

Dagsorden møte i prosjektgruppa 09.06.17

Tidspunkt: Fredag 09.06.17 kl. 12.00 – 15.00 Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen 4. etasje Dagsorden: 12.00 – 12.05: Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 02.06.17 12.05 – 13.30: Møte helse- og omsorgsnettverket • Informasjon frå prosjektgruppa om status i arbeidet • Informasjon frå nettverket om kva arbeid som skjer? • Kort gjennomgang av oversikt […]