Oppføringer av anettesollid

Høyring ordensreglement skulane

Styringsgruppa for oppvekst i kommunesamanslåingsprosjektet har oppnemnt ei arbeidsgruppe som har kome med eit framlegg til forskrift for felles ordensreglement for skule i ny kommune. Dette framlegget har vore drøfta administrativt og vert no sendt ut på høyring i tråd med opplæringslova § 9A-10.

Heilskapleg adressering Sunnfjord kommune

Det er ei nasjonal målsetting at alle adresseverdige bygningar skal ha ei offisiell adresse i form av vegadresse, med adressenummer og eventuell tilleggsbokstav. Det er no viktig at det vert ein einsarta og lett forståeleg adressesystem i dei fire kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal. Det er i denne samanheng oppretta eit felles adresseprosjekt skal sikre ein heilskapleg politikk for adressering i den nye kommunen.

Desse skal leie Sunnfjord kommune

Leiarar i Sunnfjord kommune: • Assisterande rådmann: Lise Mari Haugen • Kommunalsjef skule: Atle Fasteland • Kommunalsjef helse- og sosial: Kurt Even Andersen • Kommunalsjef omsorg: Kirstin Bruland • Kommunalsjef teknisk og miljø: Øyvind Bang-Olsen • Stabsleiar fagutvikling: Øystein Høyvik • Stabsleiar personal- og organisasjon: Jan Birger Moe • Stabsleiar service: Ellen Jensen • Stabsleiar […]