Aktuelt

Dagsorden møte med tillitsvalde og verneapparat 05.04.17

Agenda dagsorden møte med tillitsvalde og verneapparat

Dagsorden møte i styringsgruppa 20.03.17

Tidspunkt :  Måndag 20.03.17 kl  11.00 -12.30 Stad:  Førde rådhus, møterom Jølstra 4. etg   Dagsorden: Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 03.02.17 Oppsummering av felles formannskapsmøte 14. og 15.02.17 Gjennomgang av referat frå møte i prosjektgruppa 15.02.17 og 10.03.17 Informasjonssaker Saksutgreiing knytt til kommunenamn (blir sendt ut i etterkant av prosjektgruppa sitt møte […]

Dagsorden møte i prosjektgruppa 17.03.17

Tidspunkt: Fredag 17.03.17 kl 11.00 – 12.30 Stad: Førde rådhus, møterom Jølstra Dagsorden 1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 10.03.17 2. Saksutgreiing knytt til kommunenamn (blir sendt ut til styringsgruppa i etterkant av møtet) 3. Saksutgreiing knytt til oppretting av fellesnemnd mv (blir sendt ut til styringsgruppa i etterkant av møtet) 4. Evaluering […]

Dagsorden møte i prosjektgruppa 10.03.17

Tidspunkt: Fredag 10.03.17 kl 11.00 – 14.30 (lunsj i kantina kl 12.00) Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen. Dagsorden Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 15.03.17 Intranett/prosjektplass v/ Solveig Masdal Haugsvær Facebook v/ Marit Kleiven Kort gjennomgang av prosjektforventningane som er omtalt i felles kommunestyresak frå september 2016 v/ Øystein Høyvik Saksutgreiing knytt til namn […]

Dagsorden møte 13.02.17 i namnekomiteen

Tidspunkt: Måndag 13.02.17 kl 09.00 – 11.00 Stad: Førde rådhus, møterom Sunde 2. etg. 1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 03.02.17 2. Gjennomgang av tilbakemelding frå dei andre Sunnfjord- kommunane 3. Gjennomgang av tilbakemelding frå Språkrådet 4. Avklare vidare prosess a. Er det behov for å rådføre seg ytterlegare med Språkrådet eller andre […]

Felles formannskapsmøte 14.-15.februar 2017

Stad: Kviknes Hotel, Balestrand Tidsråme: Startar med lunsj 14.02.17, og blir avslutta med lunsj 15.02.17. Kven deltek: – Formannskapa supplert med gruppeleiarar – Fylkesmannen i Sogn og Fjordane v/ Anne Karin Hamre (15.02.17) og Kåre Træen (14.02.17) – Prosjektgruppa Les meir: Ny kommune i indre Sunnfjord – felles formannskapsmøte 14. og 15. februar 2017 (356890) (PDF)

Fellesnemnd – ny kommune i indre Sunnfjord

Prosjektgruppa har drøfta og kjem med forslag til organisering av fellesnemnda, fullmakter, storleik, samansetjing, samansetjing av undernemnder og rolleavklaring/informasjon mot dei ordinære kommunestyra. Les meir: Fellesnemnd – notat desember 2016B – ajourført 29.01.2017 (PDF)

Møte fredag 03.02.17

Fredag 03.02.17 blir det gjennomført møte i namnekomiteen og styringsgruppa. Namnekomiteen sitt møte startar kl 11.00, medan møte i styringsgruppa startar kl 12.00. Begge møta skjer i møterom Jølstra, 4. etg Førde rådhus. Dagsorden møte i namnekomiteen 1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 06.01.17 2. Gjennomgang av tilbakemelding frå dei andre Sunnfjord- kommunane […]