Aktuelt

Felles kommunestyremøte 21. juni 2017

Ny kommune i indre Sunnfjord – møte 21.06.17 (PDF) Felles kommunestyremøte 21 06 17 – innkalling frå Fylkesmannen (PDF)

Dagsorden møte i prosjektgruppa 16.06.17

Tidspunkt: Fredag 16.06.17 kl 11.00 -13.00 Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen 4. etasje 1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte i styringsgruppa 05.05.17 2. Ev. spørsmål knytt til referat frå møte i prosjektgruppa 19.05.17, 02.06.17 og 09.06.17 3. Kort om status i arbeidet til prosjektgruppa v/ Øystein Høyvik 4. Etablering av prosjektsekretariat v/ Øystein […]

Dagsorden møte i prosjektgruppa 09.06.17

Tidspunkt: Fredag 09.06.17 kl. 12.00 – 15.00 Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen 4. etasje Dagsorden: 12.00 – 12.05: Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 02.06.17 12.05 – 13.30: Møte helse- og omsorgsnettverket • Informasjon frå prosjektgruppa om status i arbeidet • Informasjon frå nettverket om kva arbeid som skjer? • Kort gjennomgang av oversikt […]

Dagsorden møte i prosjektgruppa 02.06.17

Tidspunkt: Fredag 02.06.17 kl 08.30 – 11.30 Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen Dagsorden 08.30 – 09.00 Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 19.05.17 Møte 21.06.17 – evt avklaringar v/ Øystein Høyvik Namn på ny kommune i indre Sunnfjord – status v/ Øystein Høyvik Styringsgruppemøte 16. og 23. juni – innhald v/ Øystein Høyvik Møte […]

Dagsorden møte i prosjektgruppa 19.05.17

Tidspunkt: Fredag 19.05.17 kl 08.00 – 11.00 Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen Dagsorden 1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte i prosjektgruppa 05.05.17 2. Gjennomgang og ev. oppfølging av referat frå møte i styringsgruppa 05.05.17 3. Gjennomgang av oversikt Fellesnemnd 4. Namn på ny kommune – status innbyggarundersøking mv 5. Innhald informasjonsmøte for fellesnemnda […]

Dagsorden møte i prosjektgruppa 05.05.17

Tidspunkt: Fredag 05.05.17 kl 09.30 – 11.30 Stad: Kommunehuset på Sande Dagsorden: 1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 21.04.17 2. Ev. avklaringar i høve møte i styringsgruppa 05.05.17 3. Oppsummere samling med kommunalsjefar mv 02.05.17 4. Kort om prosjektplan og prosjektstyringsverkty v/ Ole John Østenstad og Øystein Høyvik 5. Prosjektorganisering v/ Øystein Høyvik a. […]

Dagsorden møte i styringsgruppa 05.05.17

Tidspunkt: Fredag 05.05.17,  kl. 12.00 – 14.00 Stad: Kommunehuset på Sande Dagsorden: 1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 20.03.17 2. Oppsummering seminar 4 i regi av KMD, KS og hovudsamanslutningane 3. Informasjonssaker a. Kommunestyresak knytt til oppretting av fellesnemnd b. Kommunestyresak knytt til namn på ny kommune c. Prosjektgruppa sitt arbeid med prosjektplan […]

Dagsorden møte i prosjektgruppa 21.04.17

Tidspunkt: Fredag 21.04.17 kl 09.30 – 11.30 Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen 4. etasje Dagsorden: 1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 31.03.17 2. Tilbakemelding i høve politisk behandling av saker knytt til oppretting av fellesnemnd og namn på ny kommune v/ rådmennene 3. Seminar 4 – Kva ynskjer vi å få ut av […]

Dagsorden møte i prosjektgruppa 31.03.17

Tidspunkt: Fredag 31.03.17,  kl. 09.00 -12.00 Stad: Førde rådhus, møterom Anga, 4. etasje Dagsorden: Kl. 09.00 – 09.30 Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte i prosjektgruppa 10.03.17 Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte i prosjektgruppa 17.03.17 Gjennomgang av referat frå møte i styringsgruppa 20.03.17 Ev. spørsmål knytt til felles saksutgreiingar i høve oppretting […]

Dagsorden møte med tillitsvalde og verneapparat 05.04.17

Agenda dagsorden møte med tillitsvalde og verneapparat