Aktuelt

Valresultat – Sunnfjord kommune

Valdeltaking I sunnfjord kommune stemte 11 198 av dei 16 712 røysteføre ved valet. Dette utgjer ei valdeltaking på 67,3 % s0m er ei auke samanlikna med valet i 2015, der det samla oppmøtet i dei fire kommunane var 64,2 %. Førehandsrøysting Det var 3 557 som førehandsrøysta. Dette er ei auke samanlikna med det samla […]

Nærmiljøråda i Sunnfjord kommune

Utviklinga i samfunnet og ny kommunestruktur medfører at Sunnfjord er i endring og gamle kommunesenter og tettstadar vil få nye roller og funksjonar. I denne prosessen er det viktig at ein klarar å involvere innbyggjarane i tettstadane slik at ein får best mogleg bilete av no situasjonen, trendar og framtidsplanar.

Tid og stad for røystinga på valdagen

Kunngjering om tid og stad for stemmegjeving på valdagen i nye Sunnfjord kommune. Vallova § 9-3, tredje leddet, jf. § 2-1 Det skal veljast representantar til kommunestyre- og fylkestingvalet måndag 9. september 2019. Hugs legitimasjon.  Her kan du stemme i Sunnfjord kommune: Stemmekrins Vallokale Opningstid Haukedalen Frøysland skule Kl. 13.00 – 19.00 Holsen Holsen skule […]

Kunngjering om førehandsrøysting og ambulerande røystemottaking

Kunngjering om førehandsrøysting og ambulerande røystemottaking, i samsvar med valforskrifta § 24 og vallova § 8-3 6.ledd. Førehandsrøysting Innanriks veljarar som ønskjer å røyste på førehand, kan gjere det i tidsrommet 12. august til 06.september 2019. Du kan røyste her, mån-fre, 12. til 30. august: Førde rådhus                       Hafstadvegen 42              […]

Kunngjering vedtak av planprogram «kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Sunnfjord kommune 2020 – 2023

Sunnfjord kommune kunngjer med dette at planprogrammet for «kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Sunnfjord kommune 2020 – 2023» blei vedteken av Fellesnemnda 12.6.2019

Ferietips – finn kjærleiken i sommar!

Premiar – Titur Sunnfjord

Saman med Indre Sunnfjord turlag inviterer vi til Titur i Sunnfjordfjella. Turane går frå fjære til bre, og har i seg den gode breidda Sunnfjord har å by på.

Sunnfjord kommune satsar på klart språk

Dei fire kommunane som skal bli Sunnfjord kommune frå 1. januar 2020 har det siste året jobba med klart språk. Det gler oss difor stort å få tillit og støtte frå KS med nye 60 000 kroner. KS gir tilskot til klart språk KS har ansvar for program for klart språk i kommunesektoren og har dei siste åra delt […]

Godkjende vallister

Valstyret har godkjent listeforslag til kommunestyrevalet 2019 i Sunnfjord kommune.