Aktuelt

Vil du vere med å utvikle Sunnfjord kommune?

Vil du vere med å utvikle Sunnfjord? Vi har oppretta ei ny fast 100 % stilling som koordinator for digitalisering i Sunnfjord kommune

Slik vil Sunnfjord kommune bli organisert

9.mai gjorde fellesnemnda vedtak om administrativ organisering for Sunnfjord kommune. Organiseringa har vore orientert om og drøfta med ulike grupperingar – mellom anna rådmenn, fagnettverk, tillitsvalde og politiske gruppeleiarane.

600 dagar til Sunnfjord kommune

I dag, 11.mai er det 600 dagar igjen til Sunnfjord kommune skal vere etablert som sjølvsendig kommune. Arbeidet med å etablere den nye kommunen er i godt i gjenge. Stemninga i dei fire kommunane som skal bli Sunnfjord kommune er god, og vi er i rute for å nå fristen 31.12.2019. Samanslåinga av kommunane Førde, […]

Administrativ organisering

Rådmann for Sunnfjord kommune, Ole John Østenstad, har klart framlegg til administrativ organisering av den nye kommunen.

Politisk organisering av Sunnfjord kommune

Fellesnemnda har oppretta ei politiskgruppe som arbeider med politisk organisering i Sunnfjord  kommune.  Åsmund Berthelsen er leiar for gruppa og presenterte for fellesnemnda gruppa sitt arbeid så langt.

Rapportar tettstadutvikling

Tettstadutviklingsprosjektet er ein del av utviklingsprogrammet for byregionarsom er ein del av Kommunal-og moderniseringsdepartementet (KMD) sitt arbeid for å legge til rette for positiv utvikling i byregionar.

Prosjekt i teknisk sektor

I høve kommunereforma er teknisk sektor organisert gjennom fleire delprosjekt. Innan teknisk sektor førebur og planlegg vi for at Sunnfjord kommune kan levere kvalitativt gode tenester til våre innbyggjarar i heile kommunen. Delprosjekta aktiviserer over 30 tilsette, arbeidet er difor viktig også for at våre leiarar og tilsette i Naustdal, Jølster, Gaular og Førde bygg felles kompetanse og kjennskap til kvarandre.

Foreløpig er reformarbeidet innan tekniske tenester delt opp i 5 delprosjekt

Sprek i Sunnfjord

Sprek i Sunnfjord kommune er det første fellestiltaket for alle tilsette i dei fire kommunane som skal bli Sunnfjord kommune i 2020!

Teiknekonkurranse kommunevåpen

Kommunane Gaular, Naustdal, Jølster og Førde vert Sunnfjord kommune frå 1. januar 2020. No startar arbeidet med å utforme kommunevåpenet til den nye kommunen.

Vi inviterer derfor alle som har idear til å sende inn forslag innan 1.mai 2018. Saman med teikninga skriv du ei kort skildring av idéen bak kommunevåpenet du har laga.

Vi håpar på stort engasjement blant innbyggjarar, tilsette, skular, barnehagar, næringsliv, lag, organisasjonar og alle andre som har gode idear.

Sjå presentasjonar frå møte i fellesnemda 15.11.2017

Her ser du presentasjonar frå møte i fellesnemda 15.11.2017