0Days

dagar att.

Val av medlemmer til råd i Sunnfjord kommue

Etter ny forskrift om medverknadsordningar § 3 har organisasjonar som representerer eldre, personer med nedsett funksjonsevne eller ungdom rett til å kome med forslag til medlemmer til det rådet som representerer deira interesser.


Sunnfjord kommune vil difor oppmode organisasjonar som representerer eldre, menneske med nedsett funksjonsevne eller ungdom å kome med forslag til medlemmer til:

  • Eldrerådet
  • Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
  • Ungdomsrådet

Les meir